• Είσοδοι μουσείων & θεαμάτων
  • Τοπικοί φόροι πόλεων
  • Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.