• Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων & μουσείων
  • Προαιρετικές εκδηλώσεις.